Manitou slår rekord.

2470 2

2019-02-05

Manitou har slagit rekord igen!

Maskintillverkare efter maskintillverkare presenterar rekordsiffror. Franska Manitou är inget undantag. Förra året ökade deras försäljning med 18 procent.
Manitou har ökat sin försäljning med 18 procent under förra året och entreprenadsegmentet står för den största ökningen.
Framförallt är det god försäljning i norra Europa och Nordamerika som ligger bakom rekordresultatet som Manitou nu presenterar.
- 2018 blev återigen ett rekordår för Manitou-gruppen med intäkter på 1 884 miljoner euro, som motsvarar en jämförbar tillväxt på 19 procent jämfört med 2017, kumulativ orderingång på 1,9 miljarder euro och en orderbok som för första gången i vår historia passerat miljardtröskeln. Sammantaget har koncernen vuxit med 40 procent på bara två år, summerar Michel Denis, President and Chief Executive Officer på Manitou.
Entreprenadsegmentet har gjort den bästa utvecklingen under året, men även jordbruk och industri uppvisar ett bra resultat.
Under 2019 förväntar sig koncernen en tillväxt på omkring 10 procent.