Olofssons i Syd kommer under hösten att presentera vårt senaste tillskott i produktportföljen, det handlar om Trackhammer, en larvburen radiofjärrstyrd robot för stängselbranschen.

Maskinen väger 2 ton och kan transporteras på släp efter en pickup, väl framme på arbetsplatsen kopplas släpet efter Trackhammer och blir då bärare av stolpar och annan utrustning.

Maskinen är byggd på ett kraftigt larvburet chassie, en miljövänlig dieselmotor driver hydraulenheten som servar både framdrift och den hydrauliska slaghammaren och dess automatiska system för nivellering av stolpen under nedslagningen.

Maskinen kommer att kraftigt reducera kostnaden för att montera industristängsel, arbetsmiljön för stängselmontören lyfts till en helt ny nivå.

Maskinen kommer att levereras med adapters för olika typer av stolpar. Vi kommer inom kort att presentera mer information om maskinen.