Trackunit

Maskinstyrningen som styr din lönsamhet.
Med Trackunit kan du se var dina maskiner befinner sig på ett arbetsområde, Hjullastare, Teleskoptruckar, Grävmaskiner, Dumprar, Liftar, Vibratorer, Vältar och alla de andra maskinerna. Du kan se om de arbetar eller står still och inte gör något produktivt. Trackunit ger dig också information om serviceintervaller och när det är dags för besiktning. Man kan sätta upp olika zoner och larm.
Allt du behöver är en Trackunit monterad på maskinen, en liten diskret GSM/GPS enhet. Den tar emot data och skickar den till en server. Du kan se all information på en Smartphone eller en Laptop varhelst du befinner dig i världen.
Du reducerar stillestånd och inkomstbortfall på din maskin genom att du kan planera servicen i tid och därmed ökar din vinst.

Trackunit Standard

trackunit_1-002-125829.jpg

Trackunit standard bygger på en helt ny design och erbjuder ett effektivt globalt 2G - eller 3G -nätverk. Den tillhandahåller en fullständig styrni...