Hydrauliska Fräsar

Artikelnr: 71b9dbca228a Kategori:

Fräsen är ett kraftfullt rivnings och schaktverktyg. Fräsen tillåter precisionsarbete och fortplantar relativt lite vibrationer till omgivningen. Fräsen producerar material som är lämpligt för återfyllning.
Användningsområden:

-Kontrollerad demolering av betong/armerad betong
-Fräsning av kalksten t.ex. rörgravar och kabelschakt
-Fräsning av tjäle

Övriga användnings områden är:

-Muddring
-Stubbfräsning
-Rivning av ungsfoder
-Planfräsning av betong och asfalt

Fräsen kan anpassas efter användningsområde med olika typer av fräshuvuden, trummor eller fräshjul. SMC arbetar nära kunden vid anpassning av verktyg efter applikation. De flesta material kan fräsas, kontakta SMC vid frågor om applikationer.

Ytterligare information